Polityka prywatności i cookies
Definicje

Serwis internetowy – serwis internetowy umożliwiający złożenie zamówienia u Usługodawcy, dostępny do korzystania przy użyciu wyłącznie zdalnego dostępu poprzez sieć Internet, pod adresem: https://www.relaxroom.pl..

Usługodawca – Adam Dominiuk, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą HiWay Adam Dominiuk z siedzibą w Redzie (84-240) ulicy Zygmunta Noskowskiego 8/16, NIP 5882229321.

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

 Celem niniejszej polityki jest przedstawienie informacji dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych przez Usługodawcę, który pełni w zakresie niżej opisanym rolę administratora Twoich danych osobowych.  

Usługodawca przetwarza Twoje dane zgodnie z wymogami unijnego Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679, zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych („RODO”).

W celu zagwarantowania pełnej ochrony Twoich danych osobowych, swobodnego dostępu do niezbędnych informacji o procesach ich przetwarzania, a także przysługujących Ci uprawnieniach, Usługodawca udostępnia adres e-mail, pod którym możesz się z nim skontaktować w razie pojawienia się jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości dotyczących ochrony Twoich danych osobowych: info@relaxroom.pl.

Niniejsza polityka ma charakter wyłącznie informacyjny i nie wymaga podjęcia żadnych działań po Twojej stronie.

 

Cele, zakres i podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych

Usługodawca przetwarza Twoje dane osobowe przede wszystkim w celu wykonania łączącej go z Tobą umowy, świadczenia na Twoją rzecz usług lub podjęcia działań niezbędnych do zawarcia umowy czy rozpoczęcia świadczenia takich usług (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w tym w celu wynajęcia Apartamentów Relaxroom czy odpowiedzi na zadawane pytania).

Dodatkowo Usługodawca może przetwarzać Twoje dane osobowe w celu wypełnienia ciążących na nim prawnych obowiązków (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), np. w zakresie udzielania odpowiedzi na żądanie organów władzy publicznej oraz na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), m.in. w zakresie marketingu własnych usług i produktów.

Usługodawca może także przetwarzać Twoje dane osobowe z uwagi na cele związane
z jego prawnie uzasadnionymi interesami innymi niż świadczenie na Twoją rzecz usług zgodnie z informacją powyżej (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO), m.in. w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony mienia na terenie Apartamentów Relax Room oraz miejsc parkingowych, przeznaczonych dla Gości Apartamentów Relax room (monitoring) czy ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.  

Podanie przez Ciebie danych osobowych stanowi wymóg umowny, niezbędny poprawnego świadczenia na Twoją rzecz określonych usług. W zakresie celów wynikających z obowiązków prawnych, zebranie danych przez Usługodawcę jest wymogiem ustawowym.

Usługodawca przetwarza zebrane od Ciebie dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji wymienionych tu celów. Brak podania danych osobowych może stanowić przeszkodę lub uniemożliwić świadczenie na Twoją rzecz usług przez Usługodawcę.

Udzielona zgoda może być w każdej chwili cofnięta. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność
z prawem procesów przetwarzania danych, których dokonano na jej podstawie do czasu jej cofnięcia. Zgoda powinna zostać każdorazowo udzielona na odrębnym formularzu.

 

Czas przetwarzania danych 

Twoje dane przetwarzane są przez okres niezbędny do wypełnienia celów opisanych powyżej tzn. przez okres realizacji umowy łączącej Cię z Administratorem lub świadczenia przez Administratora usług na Twoją rzecz, a po jej wygaśnięciu/ zakończeniu świadczenia usług przez okres wymagany przepisami prawa lub niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, m.in. przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych.

W przypadku gdy podstawą przetwarzania danych osobowych będzie udzielona zgoda, dane przetwarzane będą dopóki zgoda nie zostanie cofnięta bądź gdy uzasadniony interes Administratora nie będzie już wymagał ich przetwarzania.

 

Odbiorcy danych osobowych

Usługodawca może przekazywać Twoje dane osobowe do zewnętrznych odbiorców
(z zachowaniem wszelkich wymogów zapewnienia ich bezpieczeństwa wynikających
z przepisów o ochronie danych osobowych), gdy jest to niezbędne w procesach biznesowych, zapewnieniu wysokiej jakości świadczenia usług, a także spełnienia ciążących na nim obowiązków prawnych.

Powyższe obejmuje w szczególności:

 1. partnerów i dostawców Usługodawcy (dostawców usług kurierskich, dostawców z których Usługodawca korzysta przy procedowaniu płatności, dostawców usług księgowych, prawnych, teleinformatycznych),
 2. organy władzy publicznej.

 

Procesy przekazywania danych poza EOG lub do organizacji międzynarodowych

Twoje dane nie będą przekazywane do podmiotów mających siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

 

Twoje uprawnienia

W związku z ochroną danych osobowych przysługuje Ci szereg praw wynikających z przepisów RODO.

Należą do nich:

 1. prawo do sprostowania danych, gdyby okazało się, że przetwarzane dane są niepoprawne;
 2. prawo dostępu do swoich danych, w tym do uzyskania ich kopii oraz informacji o procesach przetwarzania;
 3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych, w przypadkach określonych przepisami RODO;
 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 5. prawo do przenoszenia tych danych, które przekazałeś Usługodawcy.

Masz również prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w razie uznania, że procesy przetwarzania danych osobowych przez Administratora naruszają prawo.

W razie skorzystania z jednego z przysługujących Ci wyżej opisanych praw, Usługodawca dołoży wszelkich starań i podejmie niezbędne działania w celu ich realizacji.

 

Cookies

Czym są i do czego służą pliki cookies

Serwis internetowy używa plików cookies. Mogą być one odczytywane przez Serwis internetowy, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzysta Usługodawca (np. Google’a).

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, czyli np. Twoim komputerze, laptopie, smartfonie, tablecie, które mogą być odczytane przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu internetowego.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika korzystającego z Serwisu internetowego informacje w postaci plików cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Usługodawca.

Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny Serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies nie służą do identyfikacji użytkownika korzystającego z Serwisu internetowego i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość użytkownika.

 

Cele, w których wykorzystywane są pliki cookies

 • dostosowanie zawartości Serwisu internetowego do indywidualnych potrzeb użytkownika korzystającego z Serwisu internetowego oraz optymalizacja korzystania z Serwisu internetowego; pliki cookies pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika korzystającego z Serwisu internetowego i zapamiętać jego preferencje przeglądania (np. preferowany język, wielkości czcionki, układ strony, preferencje kolorystyczne, które podstrony najczęściej odwiedza), co umożliwia na szybszą i łatwiejszą nawigację po Serwisie internetowym,

 

 • zbieranie danych analitycznych i tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości Serwisu Internetowego,

 

 • zapewnienie bezpieczeństwa – pliki cookies są wykorzystywane w celu uwierzytelniania użytkowników oraz zapobiegania nieupoważnionemu korzystaniu z konta użytkownika. Służą zatem do ochrony danych osobowych użytkownika przed dostępem osób nieupoważnionych;

 

 • utrzymanie sesji użytkownika Serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła, co sprzyja komfortowi korzystania z Serwisu internetowego,

 

 • dostarczanie użytkownikowi treści reklamowych bardziej dostosowanych do jego zainteresowań.

 

 

Rodzaje plików cookies

Z uwagi na czas życia cookies w ramach Serwisu internetowego stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies).

Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia Serwisu Internetowego lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).

„Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

Ponadto ze względu na cel, jakiemu służą, w ramach Serwisu Internetowego stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z Serwisu Internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu internetowego,

 

 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu Serwisu internetowego itp.

 

Zarządzanie ustawieniami przeglądarki i plikami cookies

Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika.

Możesz w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika.

Ograniczenie bądź wyłączenie stosowania plików cookies może spowodować utrudnienia
w korzystaniu z niektórych usług w ramach Serwisu internetowego.

Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone
w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym Usługodawca będzie przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

 

 

Postanowienia końcowe

Mamy nadzieję, że przedstawiona informacja pomogła Ci zapoznać się i zrozumieć procesy przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania cookies przez Usługodawcę. Dokładamy wszelkich starań w celu zapewnienia ich zgodności z przepisami prawa
i najlepszymi standardami, gwarantującymi ochronę Twojej prywatności, praw i wolności.